Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste učiteľa telesnej a športovej výchovy - Obchodná akadémia, Veľká okružná, Žilina

Riaditeľka Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta učiteľa telesnej a športovej výchovy (v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a v študijnom odbore 6317M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium – slovensko –anglické) pre školský rok 2019/2020.

Kvalifikačné predpoklady:
1) Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore telesná a športová výchova
2) Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova

Iné požiadavky:
1) Zodpovednosť, samostatnosť, iniciatívne plnenie úloh
2) Pedagogická spôsobilosť aj na vyučovanie anglického jazyka alebo ruského jazyka je vítaná

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“do 31. 05.2019 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina s označením na obálke “Výberové konanie”. Bližšie informácie na tel. čísle školy 041/707 59 10.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky