Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste učiteľa ruského jazyka - Gymnázium, Javorová, Rajec

Riaditeľka Gymnázia, Javorová 5, Rajec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta učiteľa ruského jazyka (v študijnom odbore 7902J74 gymnázium – bilingválne štúdium – slovensko-ruská sekcia a v študijnom odbore 7902J gymnázium) pre školský rok 2019/2020.

Kvalifikačné predpoklady:
1) Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ruský jazyk
2) Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu ruský jazyk

Iné požiadavky:
1) Zodpovednosť, samostatnosť, iniciatívne plnenie úloh
2) Ovládanie ruského jazyka na úrovni C1

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky:
V zmysle platnej legislatívy.

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 12.6.2019 na adresu: Gymnázium, Javorová 5, Rajec s označením na obálke “Výberové konanie” alebo e-mailom na adresu: . Bližšie informácie na tel. čísle školy 041/5422118, 5424508.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky