Oznámenie o voľnom pracovnom mieste učiteľa ruského jazyka - Gymnázium, Javorová, Rajec

Riaditeľka Gymnázia, Javorová 5, Rajec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta učiteľa ruského jazyka (v študijnom odbore 7902J74 gymnázium – bilingválne štúdium – slovensko-ruská sekcia a v študijnom odbore 7902J gymnázium) pre školský rok 2019/2020.

Kvalifikačné predpoklady:
1) Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ruský jazyk
2) Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu ruský jazyk

Iné požiadavky:
1) Zodpovednosť, samostatnosť, iniciatívne plnenie úloh
2) Ovládanie ruského jazyka na úrovni C1

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky:
V zmysle platnej legislatívy.

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 12.6.2019 na adresu: Gymnázium, Javorová 5, Rajec s označením na obálke “Výberové konanie” alebo e-mailom na adresu: . Bližšie informácie na tel. čísle školy 041/5422118, 5424508.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky