Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši informuje o výberovom konaní na pozíciu propagačný manažér/manažér výstav

Náplň práce:

Propagačný manažér
- Vyhotovuje fotoreprodukcie výtvarných diel a fotografie z výstav a kultúrnych podujatí na prezentáciu a propagačné účely galérie.
- Vyhotovuje grafický návrh na propagačné materiály.
- Zabezpečuje distribúciu pozvánok, plagátov a iných propagačných materiálov.
- Propaguje činnosť galérie vo všetkých dostupných médiách.
- Spolupracuje s ubytovateľmi v rámci propagácie, ako aj Informačným centrom v Liptovskom Mikuláši.
- Spolupracuje s kurátormi a galerijným pedagógom.
- Spravuje webovú stránku a sociálne siete galérie.
- Vyhľadáva ďalšie možnosti propagácie.

Manažér výstav
- Samostatne spracúva systém odborného uloženia archívnych dokumentov z realizovaných výstav a podujatí s nimi spojenými.
- Koordinuje výstavnú činnosť,
- Spolupracuje s kurátormi, výtvarníkmi a výstavnými technikmi a podieľa sa na realizácii výstav.
- Vypracúva Zmluvy o výstave a vedie ich evidenciu.

Mzda: podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme, základná zložka mzdy 519,00 Eur.

Požiadavky na uchádzačov a vzdelanie:

 • SŠ alebo VŠ, v oblasti výtvarného umenia vítané,
 • výborná znalosť slovenského jazyka, znalosť anglického jazyka vítaná,
 • zručnosť spravovania web stránky a sociálnych sietí, fotografovania.


Ostatné predpoklady:

 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • schopnosť tímovej práce,
 • bezúhonnosť,
 • lojálnosť.

Pracovný pomer: plný pracovný úväzok s nástupom od 1. 10. 2018

Predloženie dokladov:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov (len úspešný uchádzač)
 • doklad o vzdelaní
 • doklad o doterajšej praxi (ak už nejaká bola)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

V prípade záujmu možno zaslať požadované doklady na adresu: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: , v termíne do 15.09.2018.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky