Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina obsadzuje voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľ matematiky, informatiky a anglického jazyka.

Termín nástupu: 1. september 2019
Termín zasielania žiadostí: do 20.mája 2019

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.) Zaradenie do platovej triedy 6 – 9 plat v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – príloha č. 1.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, štruktúrovaný profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.
Podanie žiadosti: do 20.mája 2019 emailom , prípadne osobne alebo poštou na adresu:

Hotelová akadémia
Hlinská 31
010 01 Žilina

kontakt: 041/7010425

Vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie telefonicky


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky