Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina obsadzuje voľné pracovné miesto na pozíciu školník, kurič

Termín nástupu: august 2019

Druh pracovného pomeru: pracovnú pomer na dobu neurčitú

Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie

Stručný popis činností: školnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov (napr. oprava zámkov, rôznych uzáverov), bežná údržba elektrických, signalizačných kúrenárskych, vodovodných a klimatizačných zariadení, stavebná oprava, drobná stolárska a murárska práca a ďalšie práce remeselného charakteru. Zabezpečovanie prevádzky výmenníkovej stanice vrátane údržby a odstraňovania drobných porúch.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.

Iné súvisiace požiadavky: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vodičský preukaz B
Podanie žiadosti: do 30.júna 2019 emailom , prípadne osobne alebo poštou na adresu:

Hotelová akadémia
Hlinská 31
010 01 Žilina

kontakt: 041/7010425

Vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie telefonicky.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky