Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin prijme do pracovného pomeru učiteľov s aprobáciami: biológia, matematika, fyzika, anglický jazyk.

V prípade kombinácie dvoch z uvedených predmetov (okrem kombinácie matematika/fyzika) je možnosť naplnenia celého úväzku. 

Termín nástupu: 1. september 2019

Termín zasielania žiadostí: do 20. 5. 2019

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre úplne stredné všeobecné vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 – plat v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. - prílohy č. 1.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, štruktúrovaný profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.

Podanie žiadosti: do 20. mája 2019 emailom office@gymmt.sk, osobne alebo poštou na adresu školy: Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin.

Vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie telefonicky.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky