Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Gymnázium, Veľká okružná 22 v Žiline príjme učiteľa fyziky

S nástupom od 01. 09. 2019

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre úplne stredné všeobecné vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - príslušný študijný odbor.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, štruktúrovaný profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.

Podanie žiadosti: do 20. mája 2019 emailom gvoza@gvoza.sk, osobne alebo poštou na adresu školy: Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina.

Informácie: Mgr. Gabriela Bajzová, personálna a mzdová pracovníčka školy, Tel.: 041/5620288


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky