Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina s osemročnou formou štúdia príjme s nástupom od 1.2.2019 kvalifikovaného učiteľa s aprobáciou Matematika – branná výchova

Matematika – branná výchova na plný úväzok matematiky + zabezpečenie CO a učiva OŽaZ. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Tarifný plat podľa Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov aktuálnej platnej legislatívy. Pri nástupe do pracovného pomeru bude zamestnanec zaradený do platovej triedy a stupňa podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe s ohľadom na ďalšie dosiahnuté vzdelanie podľa kreditového systému.

Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte do 10.12.2018, 11.00 hod. na mail: gymnazium@gvarza.edu.sk, do predmetu správy uveďte: konkurz.

Pozvánky na výberové konanie budú uchádzačom spĺňajúcim podmienky zaslané elektronicky.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky