Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Gymnázium, Javorová 5, 015 21 Rajec prijme do pracovného pomeru ekonómku školy

Charakteristika pracovného miesta
· vedenie podvojného účtovníctva,
· spracovanie uzávierky, účtovných a finančných výkazov, daňových priznaní,
· zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov,
· práca so štátnou pokladnicou, vykonávanie úhrad, sledovanie finančných tokov
· fakturácia výkonov a služieb,
· príprava rozpočtu školy 
· spracovanie operatívnej evidencie
· personálna činnosť, spracovanie miezd
· evidencia doručenej a odoslanej pošty
· administratívna činnosť, sekretárske práce
Vzdelanie:
minimálne stredoškolské s maturitou ekonomického smeru

Kvalifikačné predpoklady:
· ovládanie podvojného účtovníctva, znalosť účtovných a daňových zákonov 
· ovládanie MS OFFICE
· ovládanie účtovných a personálnych programov a programov evidencie pošty (vítané sú programy ISPIN, MAGMA a FABASOFT)
· ovládanie strojopisu
Osobnostné predpoklady:
bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita a rozhodnosť, zmysel pre dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov 

Prax: v oblasti účtovníctva- minimálne 1 rok
Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou zmeny na dobu neurčitú
Pracovný úväzok: plný 
Termín nástupu: 1.12.2018

Platobné podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone vo verejnom záujem v závislosti od dĺžky praxe 8. resp.  9 PT

Požadované doklady: štruktúrovaný profesijný životopis, kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov na použitie osobných údajov pre potreby prijatia v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o pracovnej pozícii poskytneme na tel. č.:041/5422118

Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu: Gymnázium, Javorová 5, 015 21 Rajec alebo na  adresu  do 19.10.2018


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky