Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Gymnázium Hlinská 29 v Žiline príjme do pracovného pomeru

Kategória zamestnanca:

  • učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie s aprobáciou telesná a športová výchova

Kvalifikačné predpoklady :

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru
  • ďalšie požiadavky: znalosť Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá

Zoznam požadovaných dokladov :

  • žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy

Iné požiadavky

  • požadované doklady doručiť na e-mail do 05.11. 2018

Podmienky pre voľné pracovné miesto:

  • pracovný pomer na dobu určitú – dlhodobý zástup (maximálne do 30.06.2019)

Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené elektronickou poštou, resp. telefonicky.

Kontakt : e-mail: , t.č. 041/763 77 00


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky