Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA - kuchár, kuchárka

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

- kuchár/kuchárka

Kvalifikačné predpoklady:

- pre pracovnú pozíciu kuchár - stredné vzdelanie, úplné stredné vzdelanie v odbore kuchár
- mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
- predpokladaný nástup: 01.09.2018

Zoznam požadovaných dokladov: 

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis a doklady o vzdelaní
- doručiť poštou na adresu Sv. Gorazda 2978/3, P.O. BOX 113, 010 08 Žilina alebo
- osobne na Sv. Gorazda č.2,3 (Vlčince),010 08 Žilina.

Informácie:
Ing. Rechtoriková Dagmar
riaditeľka DSS SYNNÓMIA
Tel: 0905847335, 041/5651745


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky