3 voľné pracovné miesta, Spojená škola, Hlavná 2, Žilina - Bytčica

Spojená škola, Hlavná 2, Žilina – Bytčica prijme pre školský rok 2012/2013 do pracovného pomeru učiteľov s nasledujúcimi aprobáciami:

- učiteľ náboženstva – čiastočný úväzok 5 hodín
- učiteľ práva – čiastočný úväzok 5 hodín
- učiteľ matematiky a informatiky – zástup počas materskej dovolenky – predpoklad do 2/2013 – plný pracovný úväzok

Kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou.
Žiadosti zasielajte poštou na adresu školy alebo mailom:
Tel. kontakt: 041/5006422-24


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky