Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Voľby do orgánov ŽSK v roku 2017


Zápisnica volebnej komisie Žilinského samosprávneho kraja o výsledku volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných 4.11.2017

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja sa konajú 4. novembra 2017.

Na základe novely Ústavy SR (ústavný zákon č. 44/2017 Z. z.) sú poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedovia samosprávneho kraja volení vo voľbách v roku 2017 na päťročné volebné obdobie (2017-2022).

Legislatíva:

Podávanie kandidátnych listín

V súlade s § 139 a § 144 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov politická strana alebo koalícia politických strán prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva a pre voľby predsedu samosprávneho kraja najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, t. j. do 5. septembra 2017 zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja.

Pre detailnejšie informácie o podávaní kandidátnych listín Vám dávame do pozornosti aj webovú stránku Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-vuc, na ktorej budú publikované všetky dôležité informácie potrebné pre kandidátov, politické strany alebo verejnosť, vrátane formulárov a vzorov kandidátnych listín a príloh k nim.

Preberanie kandidátnych listín na Úrade ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina:

pondelok – piatok: od 9.00 hodiny do 15.30 hodiny,
5. septembra 2017: od 9.00 hodiny do 24.00 hodiny
obedná prestávka: 11.00 - 12.00

Pre detailnejšie informácie o podávaní kandidátnych listín Vám dávame do pozornosti aj webovú stránku Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-vuc, na ktorej budú publikované všetky dôležité informácie potrebné pre kandidátov, politické strany alebo verejnosť, vrátane formulárov a vzorov kandidátnych listín a príloh k nim.

Nasledujúce:

VZORY KANDIDÁTNYCH LISTÍN A POVINNÝCH PRÍLOH nájdete na tejto adrese:  http://www.minv.sk/?vuc17-info2

Zároveň dávame do pozornosti, že kandidátnu listinu je potrebné doručiť nielen v písomnej podobe, ale i v elektronickej forme, a to na elektronickom nosiči (CD alebo USB kľúč) v textovom editore.

Delegovanie člena a náhradníka do volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodnej volebnej komisie politickou stranou alebo koalíciou politických strán

  • do volebnej komisie samosprávneho kraja môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka tá politická strana alebo koalícia politických strán, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja, 
  • do obvodných volebných komisií môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka tá politická strana/koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva v danom volebnom obvode,

Oznámenie o delegovaní sa doručuje predsedovi Žilinského samosprávneho kraja 


Koordinátorka volieb za Žilinský samosprávny kraj
:
JUDr. Vladimíra Mikulová,
tel.: 041/50 32 710, 0905 835 354,

Zapisovateľka Volebnej komisie Žilinského samosprávneho kraja:
JUDr. Lenka Bieliková
tel.: 041/50 32 700, 0918 772 844,


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.11.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky