Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Volebné komisie

Volebné obvody, okrsky a komisie

  • Výpis z uznesenia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní dňa 29. júna 2005
  • Výpis z uznesenia 4  zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní  dňa 7. septembra 2005
  • Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, ktorý sa v nich má voliť vo voľbách do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, o sídle volebnej komisie Žilinského samosprávneho kraja a o sídlach obvodných volebných komisií
  • Zapisovatelia ústrednej volebnej komisie a podľa jednotlivých volebných obvodov

Zákon č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku (§ 5 - § 13):


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky