Pokyny

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Štatistický úrad Slovenskej republiky vydávajú podľa § 58 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku:

Metodický pokyn je určený na usmernenie činnosti volebných komisií, ich odborných (sumarizačných) útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, miestnych orgánov štátnej správy a obcí.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky