Predseda

Obmedzením pre politické subjekty je podľa odeku 4 § 19 zákona NR SR 303/2001 o voľbách samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku, je oproti § 14 toho istého zákona, možnosť navrhovať iba jedného kandidáta na predsedu Žilinského samosprávneho kraja.

Vyšší počet podpisov na petícii nezávislého kandidáta zodpovedá veľkosti volebného obvodu, ktorým je pre tento druh územie celého samosprávneho kraja a tým aj väčšiemu počtu voličov, ktorí kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja volia.

Kandidátna listina pre voľby predsedu  formát DOC (22 kB)

Kandidátna listina pre voľby predsedu nezávislého kandidáta formát DOC (22 kB)


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky