Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Politické strany

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí môže podať kandidátne listiny osobitne za každý volebný obvod. Náležitosti kandidátnej listiny treba chápať ako náležitosti obligátorne, ich absencia môže mať za následok odmietnutie registrácie kandidátnej listiny volebnou komisiou samosprávneho kraja

Náležitosti kandidátnej listiny:

a) názov politickej strany,
b) meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom,
c) meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy.

Kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom.

Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí pre voľby zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja formát DOC (22 kB)


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky