Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Nezávislí kandidáti

Povinnou súčasťou návrhu nezávislého kandidáta je petícia, ktorou kandidát preukazuje podporu svojej kandidatúre určitým počtom voličov, ktorý nesmie byť nižší ako 400. Tým, že voliči takýmto spôsobom podporili kandidatúru určitého kandidáta , využili svoje ústavné právo garantované v Čl. 30 Ústavy Slovenskej republiky. Volič môže vyjadriť svoju podporu aj viacerým kandidátom v rámci príslušného volebného obvodu.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje:

a) meno a priezvisko,
b) akademický titul,
c) vek,
d) povolanie,
e) trvalý pobyt,
f) podpis kandidáta.

Súčasťou prvého rovnopisu kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi volebného obvodu aspoň v počte 400 podpisov. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa vôbec člení na ulice a číslo domu.

Kandidátna listina nezávislého poslanca  formát DOC (22 kB)


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky