Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Kandidátne listiny

Podávanie kandidátnych listín a registrácia kandidátov

Zákon č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samospávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku (§ 14 - § 22):

Komentáre ku kandidátnym listinám a vzory kandidátnych listín:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky