Výzva na predloženie cenovej ponuky: „Liptovské múzeum v Ružomberku – MLD Pribylina – úprava trasy Považskej lesnej železnice – výkon stavebného dozoru“