Výzva na predkladanie ponúk: Živočíšne výrobky , mäso a mäsové výrobky, mrazená hydina pre ŠI ako súčasť Strednej odbornej školy pedagogickej, SNP 553/148, 039 01 Turčianske Teplice