Výzva na predkladanie ponúk: Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky, mlynské výrobky a nápoje pre CSS PARK Čadca a prevádzku Vysoká nad Kysucou 287.