Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie ponúk: Vypracovanie projektovej dokumentácie na „Sanácia zosuvu na ceste III/2095 v k. ú. Rudinka

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.01.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky