Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie ponúk: Vypracovanie projektovej dokumentácie na „Rekonštrukcia mostného objektu MO 2224-012 (M7618) most cez tok Lupčianka v k.ú. obce Partizánska Ľupča“.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.01.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky