Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie ponúk: Vypracovanie projektovej dokumentácie na „Rekonštrukcia mostného objektu MO 2075-001 (M1156) most cez tok Varínka pred obcou Lysica“.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.01.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky