Výzva na predkladanie ponúk: Vypracovanie projektovej dokumentácie na "Rekonštrukcia mostného objektu MO 2020-001 (M6746) mocst cez tok Predmieranka pred obcou Korňa