Výzva na predkladanie ponúk: Ubytovacie a stravovacie služby pre účastníkov medzinárodného projekt Cezhraničný gymnaziálny klaster G13