Výzva na predkladanie ponúk: SOŠ elektrotechnická, Žilina – nadstavba, prístavba a stavebné úpravy budovy školy