Výzva na predkladanie ponúk: Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky pre školskú jedáleň pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina.