Výzva na predkladanie ponúk: Odstránenie havarijného stavu a úprava elektroinštalácie internátu SOŠD, Rosinská 2, Žilina.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky