Výzva na predkladanie ponúk: Modernizácia elektroinštalácie + stavebné úpravy podlaží s prepojením blokov A-B. Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210, Kysucké Nové Mesto


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.02.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky