Výzva na predkladanie ponúk: IKT zariadenia - zo schváleného projektu - Prepojenie teórie s praxou – kvalitné vzdelávanie