Výzva na predkladanie ponúk: Dodávka pekárenského tovaru, čerstvého pečiva, cukrárskych výrobkov, tort a zákuskov pre CSS PARK Čadca a prevádzku Vysoká nad Kysucou 287.