Výzva na predkladanie ponúk: Dodávka pekárenského tovaru, čerstvého chleba a čerstvého pečiva, cukrárskych výrobkov pre CSS Orava, Medvedzie, Tvrdošín