Výzva na predkladanie ponúk: Dodávka mlieka, syrárskych výrobkov, jogurtov, smotany, masla, mliečnych výrobkov a droždia pre CSS PARK Čadca a prevádzku Vysoká nad Kysucou 287.