Výzva na predkladanie ponúk: Dodávka kompótov, džemov, nakladanej a/alebo konzervovanej zeleniny a suchých strukovín pre CSS PARK Čadca a prevádzku Vysoká nad Kysucou 287.