Výzva na predkladanie ponúk: "Dodávka chleba, pečiva a cukrárenských výrobkov pre CSS Kamence, Štúrova 1210/61 Kysucké Nové Mesto"