Výzva na predkladanie ponúk: Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov, orechov a vajec pre školskú jedáleň pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina