Trojlístok – centrum sociálnych služieb, dodávka potravín – mäsa a mäsových výrobkov, na základe pravidelných objednávok podľa potreby prevádzky stravovacieho zariadenia: DSS pre deti a dospelých, ul. Sv. Anny 4 Ružomberok.