Školenie nového Elektronického systému pre verejné obstarávanie

 

Školenie nového Elektronického systémupre verejné obstarávanies e - aukciami a s využitím dynamického nákupného systémueBIZ, sa uskutoční v  Kongresovej sále ŽSK, ul. Komenského 48, Žilina. 
Školenie je plánované na 2 hodiny, plus je potrebné si ponechať hodinu rezervu na Vaše prípadné otázky.
V kongresovej sále prosím dodržiavajte predpísané pravidlá. /nejesť a nepiť/


Termíny školení:
22.8.2018 10.00 h
05.9.2018 10.00 h
12.9.2018 10.00 h
26.9.2018 10.00 h

 

Ďalšie informácie: , kl. 413

Termín školenia 12.9.2018 o 10 hod. sa ruší. Náhradný termín školenia: 2.10.2018 o 10 hod.