Pozvánka na opakované školenie o verejnom obstarávaní

Opakované školenie k verejnému obstarávaniu sa uskutoční v  Kongresovej sále ŽSK, ul. Komenského 48, Žilina dňa 10.9.2019 o 9,00 hod.

Školenie je určené prednostne pre tých, ktorí sa nezúčastnili 1. školenia dňa 28.5.2019. Obsah školenia bude ten istý ako pri 1. školení.

Školenie je plánované na 2 hodiny, plus je potrebné si ponechať hodinu rezervu na Vaše prípadné otázky.
Potvrdenie účasti na:
V kongresovej sále prosím dodržiavajte predpísané pravidlá (nejesť a nepiť pri stoloch).

Program školenia:
1. Smernica o verejnom obstarávaní č. 1/2019
2. Obstarávanie potravín
3. Obstarávanie zdravotníckej techniky
4. Elektronické systémy pre verejné obstarávanie (EKS, eZakazky, Tendernet, EVO)
5. Súhrnné správy
6. Diskusia


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky