Informácie v zmysle § 21 ods. 2 a § 44 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní