ZOZNAM RÁMCOVÝCH ZMLÚV - SLUŽBY

 

 • Predmet VO: Rámcová dohoda na poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
  Č. zmluvy: 485/2015/OSM
  Dátum uzatvorenia RD: 29.6.2015
  Lehota trvania: 48 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585 441
  Spôsob objednávok/plnenia: nepretržite
  Platnosť zmluvy pre organizácie: ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK uvedené v prílohe č. 1 RD
 • Predmet VO: Rámcová dohoda na havarijné poistenie motorových vozidiel a na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  Č. zmluvy: 484/2015/OSM
  Dátum uzatvorenia RD: 29.6.2015
  Lehota trvania: 48 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585 441
  Spôsob objednávok/plnenia: nepretržite
  Platnosť zmluvy pre organizácie: ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK uvedené v prílohe č. 1 RD
 • Predmet VO : Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
  Č. zmluvy : 1002/2012/OVS
  Dátum uzatvorenia : 18.10.2012
  Lehota trvania : 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje : Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700
  Spôsob objednávok/plnenia : Priebežne - pri spôsobení škody na životnom prostredí - v mieste i mimo miesta prevádzky, na zdraví a na veci.
  Platnosť zmluvy pre organizácie : ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO : Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok
  Č. zmluvy :  549/2015/OPaVOPríloha 1, Príloha 2, Príloha 3, Príloha 4
  Dátum uzatvorenia RD: 23.07.2015 
  Lehota trvania: 48 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 
  Spôsob objednávok/plnenia: Termín vybavenia objednávok: do 24 hodín od zaslania elektronických objednávok na e-mail: info@ggfs.eu
  Platnosť zmluvy pre organizácie: ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK uvedené v prílohe č. 2 RD


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky