ZOZNAM RÁMCOVÝCH KÚPNYCH ZMLÚV - TOVARY

 • Predmet VO: Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP
  Č. zmluvy: 894/2017/OSM + Príloha č.1 + Príloha č. 2 + Príloha č.3 + Príloha č. 4
  Dátum uzatvorenia RD: 14.8.2017
  Lehota trvania: 36 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: Tibor Varga TSV PAPIER, Ulica Vajanského 80 , 98401 Lučenec
  Platnosť zmluvy pre organizácie: ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Nákup čistiacich, dezinfekčných, pracích a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy: 580/2017/OSM
  Dátum uzatvorenia RD: 29.5.2017
  Lehota trvania: 36 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
  Platnosť zmluvy pre organizácie: ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Injekčné striekačky a ihly  pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy: 774/2016/OZ + Príloha
  Dátum uzatvorenia RKZ :  22.09.2016
  Názov predmetu zmluvy: Injekčné striekačky a ihly  nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Lehota trvania: 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: VIDRA a spol. s. r. o., Štrková 8, 0111 96  Žilina, IČO: 31589561
  Spôsob objednávok/plnenia: fax, list,  prostredníctvom e-mailu.
  Platnosť zmluvy pre organizácie: všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Chirurgické rukavice  pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy: 914/2015/OZ
  Dátum uzatvorenia RKZ:  15.12.2015
  Názov predmetu zmluvy: Chirurgické rukavice  pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Lehota trvania: 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: Lohmann & Rauscher , s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava
  Spôsob objednávok/plnenia: fax, list,  prostredníctvom e-mailu.
  Platnosť zmluvy pre organizácie: všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: HEPARÍNY pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK:
  1. Časť s názvom: Fraxiparin
  2. časť s názvom: Clexan
  3. časť s názvom: Heparín              
  Číslo zmluvy: 773/2015/OZ
  Dátum uzatvorenia RD: 22.09.2015
  Lehota trvania: 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/identifikačné údaje :   Unipharma – 1. Slovenská lekárnicka akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO:  31625657
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list,  prostredníctvom e-mailu.
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy: 117/2015/OVS +