Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

ZOZNAM RÁMCOVÝCH KÚPNYCH ZMLÚV - TOVARY

 • Predmet VO: Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP
  Č. zmluvy: 894/2017/OSM + Príloha č.1 + Príloha č. 2 + Príloha č.3 + Príloha č. 4
  Dátum uzatvorenia RD: 14.8.2017
  Lehota trvania: 36 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: Tibor Varga TSV PAPIER, Ulica Vajanského 80 , 98401 Lučenec
  Platnosť zmluvy pre organizácie: ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Nákup čistiacich, dezinfekčných, pracích a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy: 580/2017/OSM
  Dátum uzatvorenia RD: 29.5.2017
  Lehota trvania: 36 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
  Platnosť zmluvy pre organizácie: ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Injekčné striekačky a ihly  pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy: 774/2016/OZ + Príloha
  Dátum uzatvorenia RKZ :  22.09.2016
  Názov predmetu zmluvy: Injekčné striekačky a ihly  nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Lehota trvania: 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: VIDRA a spol. s. r. o., Štrková 8, 0111 96  Žilina, IČO: 31589561
  Spôsob objednávok/plnenia: fax, list,  prostredníctvom e-mailu.
  Platnosť zmluvy pre organizácie: všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Chirurgické rukavice  pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy: 914/2015/OZ
  Dátum uzatvorenia RKZ:  15.12.2015
  Názov predmetu zmluvy: Chirurgické rukavice  pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Lehota trvania: 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: Lohmann & Rauscher , s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava
  Spôsob objednávok/plnenia: fax, list,  prostredníctvom e-mailu.
  Platnosť zmluvy pre organizácie: všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: HEPARÍNY pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK:
  1. Časť s názvom: Fraxiparin
  2. časť s názvom: Clexan
  3. časť s názvom: Heparín              
  Číslo zmluvy: 773/2015/OZ
  Dátum uzatvorenia RD: 22.09.2015
  Lehota trvania: 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/identifikačné údaje :   Unipharma – 1. Slovenská lekárnicka akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO:  31625657
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list,  prostredníctvom e-mailu.
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy: 117/2015/OVS + Príloha č. 1 + Príloha č. 2
  Dátum uzatvorenia RD: 09.04.2015 
  Lehota trvania: 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
  Spôsob objednávok/plnenia: Termín prijímania objednávok: do 15  dňa príslušného kalendárneho mesiaca, Spôsob zaslania objednávok: prioritne elektronicky - využitie el. obchodu na web stránke www.banchem.sk, alebo faxom, listom, e-mailom,Termín dodania objednaného tovaru: do 28  dňa príslušného kalendárneho mesiaca
  Platnosť zmluvy pre organizácie: ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK uvedené v prílohe č. 2 RD
 • Predmet VO: Obväzový materiál pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 5. Časť Sadrové obväzy pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Číslo zmluvy:84/2015/OVS
  Dátum uzatvorenia RKZ: 27.02.2015
  Lehota trvania: 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/identifikačné : K&M Media s.r.o., Čierne 94, 023 13 Čierne
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu.
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Obväzový materiál pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 6.časť Elastické obvínadlá pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Číslo zmluvy:83/2015/OVS
  Dátum uzatvorenia: 27.02.2015
  Lehota trvania : 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: VIDRA a spol.s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu.
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Obväzový materiál pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 1.časť Náplaste a 7. Časť Chirurgické obväzy pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Číslo zmluvy:85/2015/OVS
  Dátum uzatvorenia: 27.02.2015
  Lehota trvania : 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: BATIST MEDICAL SK, s.r.o., Račianska 18, 831 05 Bratislava
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu.
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Obväzový materiál pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 2.časť Zdravotnícka gáza a 3. Časť Štatút chránenej dielne - Tampóny z gázy pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Číslo zmluvy:87/2015/OVS
  Dátum uzatvorenia: 27.02.2015
  Lehota trvania : 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: PANEP, s.r.o., Brněnská 1246, 665 01 Rosice u Brna
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu.
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO : Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP
  Č. zmluvy :15/2015/OVS
  Dátum uzatvorenia RD : 09.02.2015
  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec
  Spôsob objednávok/plnenia : Termín: do 28 dňa príslušného kalendárneho mesiaca, Spôsob zaslania objednávok: prioritne elektronicky - využitie el. obchodu na web stránke www.tsvpapier.sk, alebo faxom, listom, e-mailom
  Platnosť zmluvy pre organizácie : ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO : Čistiace prostriedky pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 1. časť, 3. časť
  Č. zmluvy :735/2014/OVS
  Dátum uzatvorenia RKZ: 6.10.2014
  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: LEON global s.r.o., Svätoplukova 15, 902 01 Pezinok
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO : Čistiace prostriedky pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 2. časť, 4. časť
  Č. zmluvy :736/2014/OVS
  Dátum uzatvorenia RKZ: 6.10.2014
  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: NDŽ s.r.o., Košická 2, 010 65 Žilina
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO : Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP
  Č. zmluvy :619/2014/OVS + Príloha
  Dátum uzatvorenia RD : 14.08.2014
  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec
  Spôsob objednávok/plnenia : Termín: do 15 dňa príslušného kalendárneho mesiaca, Spôsob zaslania objednávok: prioritne elektronicky - využitie el. obchodu na web stránke www.tsvpapier.sk, alebo faxom, listom, e-mailom
  Platnosť zmluvy pre organizácie : ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO : Transfúzne a infúzne súpravy pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 2. časť Transfúzne súpravy
  Č. zmluvy :492/2014/OVS
  Dátum uzatvorenia RKZ : 12.8.2014
  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: INTRAVENA s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO : Transfúzne a infúzne súpravy pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 1. časť Infúzne súpravy a spojovacie hadičky
  Č. zmluvy : 491/2014/OVS
  Dátum uzatvorenia RKZ : 12.8.2014
  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: VIDRA a spol. s r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

 • Predmet VO : Injekčné striekačky a ihly – 2. časť jednorazové ihly pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy :1090/2013/OVSDodatok č. 1 k RKZ 1090/2013/OVS
  Dátum uzatvorenia RKZ : 16.12.2013
  Dátum uzatvoreniaDodatku č. 1k RKZ 1090/2013 : 16.12.2013

  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: INTRAVENA s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

 • Predmet VO : Injekčné striekačky a ihly – 1. časť injekčné striekačky pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy :1089/2013/OVSDodatok č. 1 k RKZ 1089/2013/OVS
  Dátum uzatvorenia RKZ : 16.12.2013

  Dátum uzatvoreniaDodatku č. 1k RKZ 1089/2013 : 16.12.2013
  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje:
  VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

 • Predmet VO : Podložky a plienkové nohavičky pre inkontinentných pacientov pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy : 1042/2013/OVSDodatok č. 1 k RKZ 1042/2013/OVS
  Dátum uzatvorenia RKZ : 02.12.2013
  Dátum uzatvoreniaDodatku č. 1: 02.12.2013
  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje:
  HARTMANN-RICO, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky