Centralizované verejné obstarávanie

V podmienkach Žilinského samosprávneho kraja centralizované verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb pre Úrad Žilinského samosprávneho kraja a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti zabezpečuje Oddelenie verejného obstarávania Odboru verejného obstarávania, investícií a nakladania s majetkom Úradu Žilinského samosprávneho kraja. 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 01.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky