Verejné obstarávanie

Žilinský samosprávny kraj vykonáva verejné obstarávania elektronicky prostredníctvom elektronického verejného obstarávania EVO vedenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, Elektronický kontraktačný systém https://portal.eks.sk/ a elektronický systém pre verejné obstarávanie s e - aukciami a s využitím dynamického nákupného systému eBIZ https://www.ezakazky.sk . Pri elektronických verejných obstarávaniach prostredníctvom elektronického verejného obstarávania EVO, je potrebné vykonať registráciu do príslušnej zákazky na adrese www.evo.gov.sk. Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek na stránke Portál EVO vedený na stránke Úradu pre verejné obstarávanie na adrese www.evo.gov.sk, ktorej detaily sa zobrazia kliknutím na príslušnú ikonku na začiatku riadku s názvom zákazky. Uchádzač svoju ponuku predkladá elektronicky vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom tak, ako je to uvedené v pokynoch a požiadavkách verejného obstarávateľa.


Kontakt:
obstaravanie@zilinskazupa.sk


 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky