Verejné obstarávanie


Žilinský samosprávny kraj vykonáva verejné obstarávania elektronicky prostredníctvom: elektronické verejné obstarávania EVO vedené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, Elektronický kontraktačný systém https://portal.eks.sk/ a elektronický systém pre verejné obstarávanie s e - aukciami a s využitím dynamického nákupného systému eBIZ https://www.ezakazky.sk. Pri elektronických verejných obstarávaniach prostredníctvom elektronického verejného obstarávania EVO, je potrebné vykonať registráciu do príslušnej zákazky na adrese www.uvo.gov.sk. Uchádzač svoju ponuku predkladá elektronicky vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom tak, ako je to uvedené v pokynoch a požiadavkách verejného obstarávateľa.


Kontakt:
obstaravanie@zilinskazupa.sk


    - Zákazky vyhlásené cez Dynamický nákupný systém

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky