Verejné obstarávanie

 

Žilinský samosprávny kraj vykonáva verejné obstarávania elektronicky prostredníctvom: elektronické verejné obstarávania EVO vedené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk, Elektronický kontraktačný systém https://portal.eks.sk/, elektronický systém pre verejné obstarávanie s e - aukciami a s využitím dynamického nákupného systému eBIZ https://www.ezakazky.sk a Tendernet https://www.tendernet.sk/ .Uchádzač svoju ponuku predkladá elektronicky vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom tak, ako je to uvedené v pokynoch a požiadavkách verejného obstarávateľa.


Kontakt:
obstaravanie@zilinskazupa.sk

 

- Zákazky vyhlásené v Elektronickom kontraktačnom systéme


- Zákazky vyhlásené cez Dynamický nákupný systém

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.10.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky