Archív

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia Dátum zvesenia
95/20 Zámer č. 21/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 07.09.2020 21.09.2020
94/20 Zámer č. 20/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 07.09.2020 21.09.2020
93/20 Zámer č. 19/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 07.09.2020 21.09.2020
92/20 Zámer č. 18/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 07.09.2020 21.09.2020
91/20 Zámer č. 17/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 07.09.2020 21.09.2020
88/20 Zámer priameho nájmu č. LH 7/2020 03.09.2020 19.09.2020
86/20 Zámer a podmienky OVS č. 1/2020/BY 13.08.2020 09.09.2020
85/20 Zámer priameho nájmu BY č. 3/2020 10.08.2020 03.09.2020
84/20 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 3/2020 - OP Námestovo 03.08.2020 20.08.2020
83/20 Verejné prerokovanie SUDRM 28.07.2020 13.08.2020
82/20 Zámer priameho nájmu KNM č. 3/2020 28.07.2020 20.08.2020
81/20 Zámer priameho nájmu č.04/2020 - KNsP Čadca 28.07.2020 13.08.2020
80/20 OVS č. 7/2020 - predaj majetku 27.07.2020 25.08.2020
79/20 OVS č. 6/2020 - predaj majetku 27.07.2020 25.08.2020
78/20 OVS č. 5/2020 - predaj majetku 27.07.2020 25.08.2020
77/20 Zámer a podmienky OVS č. 3/2020 - KNsP 22.07.2020 05.08.2020
76/20 ZÁMER priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 8/2020 - LNsP 20.07.2020 05.08.2020
75/20 ZÁMER priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 7/2020 - LNsP 20.07.2020 05.08.2020
74/20 ZÁMER priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 6/2020 - LNsP 20.07.2020 05.08.2020
73/20 Uznesenia z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 17.07.2020 09.09.2020
71/20 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Kolaudačné rozhodnutie - na stavebný objekt: „SO 03 Preložka trolejového vedenia DPMŽ“ 15.07.2020 06.08.2020
70/20 ZÁMER č. 1/2020 priameho nájmu majetku ŽSK v správe Centra sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, 010 03 Žilina 14.07.2020 05.09.2020
69/20 Zámer priameho nájmu č. LH 6/2020 14.07.2020 06.08.2020
65/20 Pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 26.06.2020 31.07.2020
64/20 Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín ako súčasti Strednej zdravotníckej školy, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín 19.06.2020 31.07.2020
63/20 Zverejnenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti ÚHK ŽSK na 2. polrok 2020 19.06.2020 31.07.2020
62/20 Zámer č. 16 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 19.06.2020 07.07.2020
61/20 Zámer č. 15 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 19.06.2020 07.07.2020
60/20 Zámer č. 14 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 19.06.2020 07.07.2020
59/20 Zámer priameho nájmu BY č. 2/2020 15.06.2020 01.07.2020
57/20 Zámer prenajať majetok LH č. 5/2020 11.06.2020 02.07.2020
56/20 Zámer prenajať majetok LH č. 4/2020 11.06.2020 02.07.2020
55/20 Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č. 2/BDŽ/2020 08.06.2020 24.06.2020
54/20 Uznesenie z 18. zasadnutia - 25.5.2020 05.06.2020 31.07.2020
53/20 Zámer priameho nájmu LH č. 3/2020 01.06.2020 25.06.2020
52/20 Dodatok č. 1 k VZN 62/2019 29.05.2020 31.07.2020
51/20 Zámeru priameho nájmu č. 3/2020 – KNsP 28.05.2020 11.06.2020
50/20 Verejná vyhláška 27.05.2020 11.06.2020
49/20 Zámer a podmienky OVS č. OVS-05/2020 - LNsP 26.05.2020 09.06.2020
48/20 Zámer a podmienky OVS č. OVS-02/2020 - DNsP 25.05.2020 12.06.2020
47/20 Zámer a podmienky OVS č. OVS 02/2020 20.05.2020 04.06.2020
46/20 Zámeru a podmienok priameho nájmu na 1 m2 vo vestibule Kysuckej knižnice v Čadci na umiestnenie nápojového automatu 19.05.2020 15.06.2020
41/20 Pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 15.05.2020 26.05.2020
44/20 Záverečný účet za rok 2019 07.05.2020 31.07.2020
45/20 Návrh Dodatku č. 1 k VZN ŽSK č. 62/2019 07.05.2020 31.07.2020
43/20 Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže č. OVS-01/2020 - TU 05.05.2020 28.05.2020
42/20 ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2020 04.05.2020 22.05.2020
40/20 zámeru priameho nájmu a podmienok OVS 4/2020 – LNsP 29.04.2020 13.05.2020
39/20 Zámer a podmienky OVS č. 01/2020 - DNsP 20.04.2020 08.05.2020
38/20 Pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 17.04.2020 18.04.2020
35/20 Presunutie zasadnutia 17. Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 16.03.2020 18.04.2020
29/20 Návrhy na pripomienkovanie na zasadnutie zastupiteľstva ŽSK (23.3.2020) 06.03.2020 24.03.2020
30/20 Zámer prenajať majetok ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 02/2020/OD 06.03.2020 24.03.2020
31/20 Zámer č. 04/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.03.2020 24.03.2020
32/20 Zámer č. 05/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.03.2020 24.03.2020
33/20 Zámer č. 06/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.03.2020 24.03.2020
34/20 Zámer č. 07/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského 06.03.2020 24.03.2020
28/20 Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa číslo 1/2020/OZ CZS ŽSK 05.03.2020 24.03.2020
27/20 Zámer a podmienky OVS č. 2/2020/TU 04.03.2020 24.03.2020
26/20 Zámer priameho nájmu TU č. 2/2020 03.03.2020 25.03.2020
25/20 Zámer a podmienky OVS č. OVS-01/2020 - KNsP 26.02.2020 11.03.2020
23/20 Zámer a podmienky OVS č. Z03/2020 SŠ Martin 21.02.2020 09.03.2020
22/20 Zámer PN majektu ŽSK č. 01/2020 12.02.2020 26.02.2020
21/20 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie FP z rozpočtu ŽSK na vykonávanie opatrení SPODaSK na rok 2020 + Metodická pomôcka + žiadosť 11.02.2020 01.04.2020
20/20 Zámer PN majetku ŽSK v správe Oravskej polikliniky v Námestove č. 1/2020 - OP Námestovo 10.02.2020 26.02.2020
19/20 Uznesenia z 16. zasadnutia Zastupiteľstva samosprávneho kraja (27.1.2020) 07.02.2020 07.04.2020
18/20 Zámer a podmienky OVS č. OVS-03/2020 - LNsP 06.02.2020 21.02.2020
16/20 Zámer PN č. TT 1/2020 31.01.2020 19.02.2020
17/20 Stavebné povolenie SO 03 Preložka trolejového vedenia DPMŽ 31.01.2020 22.02.2020
15/20 Zámer a podmienky PN majetku ŽSK č. 1/BDŽ/2020 28.01.2020 24.02.2020
14/20 Zámer priameho nájmy BY 1/2020 20.01.2020 06.02.2020
13/20 Pozvánka na 16. zasadnutie zastupiteľstva (27. január 2020) 17.01.2020 28.01.2020
9/20 Zámer č. 01/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK - p. Kozáčik 10.01.2020 27.01.2020
10/20 Zámer č. 02/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK - Večerík a Večeríková 10.01.2020 27.01.2020
11/20 Zámer č. 03/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK - obec Žabokreky 10.01.2020 27.01.2020
12/20 Zámer prenajať majetok ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 01/2020 10.01.2020 27.01.2020
6/20 Zámer PN LH č. 8/2019 09.01.2020 29.01.2020
7/20 Zámer PN KNM č. 6/2019 09.01.2020 29.01.2020
8/20 Zámer a podmienky OVS č. OVS- 01/2020 KG v Oščadnici - príloha 1 a 2 09.01.2020 31.01.2020
4/20 Zámer a podmienky OVS č. OVS-02/2020 - LNsP 08.01.2020 23.01.2020

Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.11.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky