Archív

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia Dátum zvesenia
77/21 Zámeru priameho nájmu č. 4/2021 07.07.2021 21.07.2021
76/21 Pozvánka na 26. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 25.06.2021 21.07.2021
75/21 Zámer č. 18/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 18.06.2021 21.07.2021
74/21 Zámer č. 17/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 18.06.2021 21.07.2021
73/21 Zámer č. 16/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 18.06.2021 21.07.2021
72/21 Zámer č. 15/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 18.06.2021 21.07.2021
71/21 Zámer č. 14/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 18.06.2021 21.07.2021
70/21 Zámer č. 13/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 18.06.2021 21.07.2021
69/21 Zámer č. 12/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 18.06.2021 21.07.2021
67/21 Zámer priameho nájmu BY č. 7/2021 10.06.2021 07.07.2021
66/21 Zámer priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 03/2021 09.06.2021 08.07.2021
65/21 Zverejňuje návrh Dodatku č. 1 k VZN ŽSK č. 31/2014 07.06.2021 08.07.2021
64/21 Zámer priameho nájmu č. TT 1/2021 07.06.2021 07.07.2021
63/21 Zámer priameho nájmu LH č. 3/2021 07.06.2021 07.07.2021