Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Úradná tabuľa

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia
378/19 Zámer na predaj prebytočného majetku formou OVS č. 003/2019 a Osobitné obchodné podmienky k OVS č. 003/2019 10.12.2019
377/19 Uznesenia z 15. zasadnutia Zastupiteľstva samosprávneho kraja (25.11.2019) 06.12.2019
374/19 Zámer PN majetku ŽSK v správe Oravskej polokliniky Námestovo č. 4/2019- OP Námestovo 03.12.2019
375/19 VZN č. 62/2019 o poskytovaní príspevkov školám + prílohy 03.12.2019
376/19 VZN č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlast. príjmov ŽSK 03.12.2019
373/19 Zámer PN KNM č. 5/2019 02.12.2019
370/19 Zámer a podmienky OVS č. 03/2019/SOŠE v správe SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku 26.11.2019
369/19 Zámer PN LH č. 6/2019 25.11.2019
351/19 Zámer č. 06/OSMaI prenajať majetok ŽSK - kancelária na 3. poschodí č. 302 08.11.2019
352/19 Zámer č. 01/2019/OSMaI prenajať majetok ŽSK 08.11.2019
353/19 Zámer č. 02/2019/OSMaI prenajať majetok ŽSK 08.11.2019
354/19 Zámer č. 03/2019/OSMaI prenajať majetok ŽSK 08.11.2019
355/19 Zámer č. 04/2019/OSMaI prenajať majetok ŽSK 08.11.2019
356/19 Zámer č. 05/2019/OSMaI prenajať majetok ŽSK 08.11.2019
357/19 Zámer č. 10/2019 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 08.11.2019
358/19 Zámer č. 11/2019 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 08.11.2019
359/19 Zámer č. 12/2019 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 08.11.2019
360/19 Zámer budúceho predaja majetku ŽSK z dôvodu hod.osob. zreteľa č. 02/2019/OD 08.11.2019
361/19 Zámer budúceho predaja majetku ŽSK z dôvodu hod.osob. zreteľa č. 03/2019/OD 08.11.2019
362/19 Zámer budúceho predaja majetku ŽSK z dôvodu hod.osob. zreteľa č. 04/2019/OD 08.11.2019
363/19 Návrh rozpočtu ŽSK na roky 2020 - 2022 08.11.2019
364/19 Návrh VZN o poskytovaní príspevkov školám + prílohy + úvodná strana + návrh VZN o poskytovaní dotácií z vlast. príjmov 08.11.2019
365/19 Návrh plánu kontrol. činnosti UHK ŽSK na 1. polrok 2020 08.11.2019
349/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 07/2019 - KNsP 06.11.2019
347/19 Zámer č. 1/2019 PN majetku ŽSK v správe CSS Straník 16.10.2019
342/19 Uznesenie z 14. zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK konaného 16.9.2019 25.09.2019
340/19 Zámer a podmienky PN majetku ŽSK č. 1-B/SKD/2019 20.09.2019
339/19 Zámer a podmienky PN majetku ŽSK č. 3/BDŽ/2019 16.09.2019
333/19 Zámer č. 5/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019
334/19 Zámer č. 6/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019
335/19 Zámer č. 7/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019
336/19 Zámer č. 8/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019
337/19 Zámer č. 9/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019
316/19 Zámer a podmienky OVS č. 1/2019/TU 15.07.2019
312/19 Zámer a podmienky OVS č. OVS-03/2019 - LNsP 10.07.2019
299/19 Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu regiónu ŽK 18.06.2019
236/19 Zistené priemerné bežné výdavky priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti ŽSK za rozpočtový rok 2018 07.02.2019

Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.11.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky