Úradná tabuľa

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia
66/20 Zámer priameho nájmu KNM č. 4/2020 01.07.2020
65/20 Pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 26.06.2020
64/20 Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín ako súčasti Strednej zdravotníckej školy, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín 19.06.2020
63/20 Zverejnenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti ÚHK ŽSK na 2. polrok 2020 19.06.2020
62/20 Zámer č. 16 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 19.06.2020
61/20 Zámer č. 15 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 19.06.2020
60/20 Zámer č. 14 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 19.06.2020
58/20 Oznámenie o zrušení OVS č. 2/2020/TU 11.06.2020
57/20 Zámer prenajať majetok LH č. 5/2020 11.06.2020
56/20 Zámer prenajať majetok LH č. 4/2020 11.06.2020
54/20 Uznesenie z 18. zasadnutia - 25.5.2020 05.06.2020
53/20 Zámer priameho nájmu LH č. 3/2020 01.06.2020
52/20 Dodatok č. 1 k VZN 62/2019 29.05.2020
44/20 Záverečný účet za rok 2019 07.05.2020
45/20 Návrh Dodatku č. 1 k VZN ŽSK č. 62/2019 07.05.2020
43/20 Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže č. OVS-01/2020 - TU 05.05.2020
42/20 ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2020 04.05.2020
39/20 Zámer a podmienky OVS č. 01/2020 - DNsP 20.04.2020
24/20 Oznámenie o priemerných bežných výdavkoch a priemerných skutočne dosiahnutých príjmoch z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti ŽSK za rozpočtový rok 2019 24.02.2020
21/20 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie FP z rozpočtu ŽSK na vykonávanie opatrení SPODaSK na rok 2020 + Metodická pomôcka + žiadosť 11.02.2020
19/20 Uznesenia z 16. zasadnutia Zastupiteľstva samosprávneho kraja (27.1.2020) 07.02.2020
17/20 Stavebné povolenie SO 03 Preložka trolejového vedenia DPMŽ 31.01.2020
14/20 Zámer priameho nájmy BY 1/2020 20.01.2020
13/20 Pozvánka na 16. zasadnutie zastupiteľstva (27. január 2020) 17.01.2020
1/20 Odovzdanie petície občanov Varína - vyjadrenia 03.01.2020
377/19 Uznesenia z 15. zasadnutia Zastupiteľstva samosprávneho kraja (25.11.2019) 06.12.2019
351/19 Zámer č. 06/OSMaI prenajať majetok ŽSK - kancelária na 3. poschodí č. 302 08.11.2019
352/19 Zámer č. 01/2019/OSMaI prenajať majetok ŽSK 08.11.2019
353/19 Zámer č. 02/2019/OSMaI prenajať majetok ŽSK 08.11.2019
354/19 Zámer č. 03/2019/OSMaI prenajať majetok ŽSK 08.11.2019
355/19 Zámer č. 04/2019/OSMaI prenajať majetok ŽSK 08.11.2019
356/19 Zámer č. 05/2019/OSMaI prenajať majetok ŽSK 08.11.2019
357/19 Zámer č. 10/2019 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 08.11.2019
358/19 Zámer č. 11/2019 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 08.11.2019
359/19 Zámer č. 12/2019 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 08.11.2019
360/19 Zámer budúceho predaja majetku ŽSK z dôvodu hod.osob. zreteľa č. 02/2019/OD 08.11.2019
361/19 Zámer budúceho predaja majetku ŽSK z dôvodu hod.osob. zreteľa č. 03/2019/OD 08.11.2019
362/19 Zámer budúceho predaja majetku ŽSK z dôvodu hod.osob. zreteľa č. 04/2019/OD 08.11.2019
363/19 Návrh rozpočtu ŽSK na roky 2020 - 2022 08.11.2019
364/19 Návrh VZN o poskytovaní príspevkov školám + prílohy + úvodná strana + návrh VZN o poskytovaní dotácií z vlast. príjmov 08.11.2019
365/19 Návrh plánu kontrol. činnosti UHK ŽSK na 1. polrok 2020 08.11.2019
349/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 07/2019 - KNsP 06.11.2019
347/19 Zámer č. 1/2019 PN majetku ŽSK v správe CSS Straník 16.10.2019
342/19 Uznesenie z 14. zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK konaného 16.9.2019 25.09.2019
340/19 Zámer a podmienky PN majetku ŽSK č. 1-B/SKD/2019 20.09.2019
339/19 Zámer a podmienky PN majetku ŽSK č. 3/BDŽ/2019 16.09.2019
333/19 Zámer č. 5/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019
334/19 Zámer č. 6/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019
335/19 Zámer č. 7/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019
336/19 Zámer č. 8/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019
337/19 Zámer č. 9/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019
316/19 Zámer a podmienky OVS č. 1/2019/TU 15.07.2019
312/19 Zámer a podmienky OVS č. OVS-03/2019 - LNsP 10.07.2019
299/19 Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu regiónu ŽK 18.06.2019
236/19 Zistené priemerné bežné výdavky priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti ŽSK za rozpočtový rok 2018 07.02.2019

Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky