Úradná tabuľa

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia
101/20 Zámeru a podmienok OVS č. 3/2020 DNsP 21.09.2020
100/20 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. __/2020/NZ uzavretá podľa ust. § 3 zákona č. 116/1990 Zb. medzi 21.09.2020
99/20 Petícia - odpoveď 21.09.2020
98/20 Zámer priameho nájmu KNM č. 6/2020 14.09.2020
97/20 Zámer priameho nájmu KNM č. 5/2020 14.09.2020
96/20 POZVÁNKA NA 20. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 11.09.2020
90/20 Dodatok č. 2 k VZN ŽSK č. 62/2019 04.09.2020
89/20 Zámer a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2020 - CSS Horelica 04.09.2020
87/20 Zámeru priameho predaja majetku ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2020/OZ ZZ ŽSK 31.08.2020
72/20 DOPLNOK k správe o hodnotení o strategickom dokumente "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja" 16.07.2020
67/20 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra ŽSK 07.07.2020
68/20 VZN ŽSK číslo 66/2020 07.07.2020
66/20 Zámer priameho nájmu KNM č. 4/2020 01.07.2020
58/20 Oznámenie o zrušení OVS č. 2/2020/TU 11.06.2020
24/20 Oznámenie o priemerných bežných výdavkoch a priemerných skutočne dosiahnutých príjmoch z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti ŽSK za rozpočtový rok 2019 24.02.2020
1/20 Odovzdanie petície občanov Varína - vyjadrenia 03.01.2020

Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky