Úradná tabuľa

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia
130/20 Pozvánka na 21. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 13.11.2020
129/20 ZÁMER a PODMIENKY Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-04/2020 09.11.2020
128/20 Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2021 06.11.2020
127/20 Zámer č. 26/2020 prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
126/20 Zámer č. 25/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
125/20 Zámer č. 24/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
124/20 Zámer č. 23/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
123/20 Zámer č. 22/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
122/20 Zámer budúceho predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 04/2020/OD 06.11.2020
121/20 NÁVRH DODATKU Č. 3 K VZN ŽSK Č. 62/2019 06.11.2020
120/20 NÁVRH DODATKU Č. 2 K VZN ŽSK Č. 63/2019 06.11.2020
118/20 ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 2/2020 - CSS Horelica 29.10.2020
117/20 Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2020/TT 21.10.2020
116/20 Zámer priameho nájmu č. TT 2/2020 21.10.2020
115/20 Zámer priameho nájmu č. LH 10/2020 21.10.2020
102/20 Dodatok č. 2 k VZN ŽSK č. 62/2019 24.09.2020
100/20 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. __/2020/NZ uzavretá podľa ust. § 3 zákona č. 116/1990 Zb. medzi 21.09.2020
99/20 Petícia - odpoveď 21.09.2020
90/20 Dodatok č. 2 k VZN ŽSK č. 62/2019 04.09.2020
87/20 Zámeru priameho predaja majetku ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2020/OZ ZZ ŽSK 31.08.2020
58/20 Oznámenie o zrušení OVS č. 2/2020/TU 11.06.2020
24/20 Oznámenie o priemerných bežných výdavkoch a priemerných skutočne dosiahnutých príjmoch z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti ŽSK za rozpočtový rok 2019 24.02.2020
1/20 Odovzdanie petície občanov Varína - vyjadrenia 03.01.2020

Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky