Plán KČ ÚHK ŽSK na 2. polrok 2018
V zmysle § 19e ods. 1 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

 

zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2018, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na zasadnutí 2. júla 2018.


Žilina 15. júna 2018

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.08.2018