Zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK - 1. volebné obdobie (2001 - 2005)

 
Hlasovania
8. zasadnutie 26. 02. 2003 Hlasovanie
9. zasadnutie 30. 04. 2003

Hlasovanie

10. zasadnutie 25. 06. 2003

Hlasovanie
pokračovanie

11. zasadnutie 27. 08. 2003

Hlasovanie

12. zasadnutie 29. 10. 2003

Hlasovanie

13. zasadnutie 17. 12. 2003

Hlasovanie

14. zasadnutie 25. 02. 2004

Hlasovanie

15. zasadnutie 20. 04. 2004

Hlasovanie

16. zasadnutie 23. 06. 2004

Hlasovanie

17. zasadnutie 25. 08. 2004

Hlasovanie

18. zasadnutie 27. 10. 2004

Hlasovanie

19. zasadnutie 15. 12. 2004 

Hlasovanie

20. zasadnutie 23. 02. 2005