Zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK - 1. volebné obdobie (2001 - 2005)

 
Hlasovania
8. zasadnutie 26. 02. 2003 Hlasovanie
9. zasadnutie 30. 04. 2003

Hlasovanie

10. zasadnutie 25. 06. 2003

Hlasovanie
pokračovanie

11. zasadnutie 27. 08. 2003

Hlasovanie

12. zasadnutie 29. 10. 2003

Hlasovanie

13. zasadnutie 17. 12. 2003

Hlasovanie

14. zasadnutie 25. 02. 2004

Hlasovanie

15. zasadnutie 20. 04. 2004

Hlasovanie

16. zasadnutie 23. 06. 2004

Hlasovanie

17. zasadnutie 25. 08. 2004

Hlasovanie

18. zasadnutie 27. 10. 2004

Hlasovanie

19. zasadnutie 15. 12. 2004 

Hlasovanie

20. zasadnutie 23. 02. 2005
 
 Hlasovanie 

21. zasadnutie 27. 04. 2005

 Hlasovanie 
22. zasadnutie 29. 06. 2005
 
Hlasovanie
23. zasadnutie 07. 09. 2005

Hlasovanie

24. zasadnutie 26.10.2005

Hlasovanie

25. zasadnutie 09. 11. 2005

Hlasovanie

Uznesenia
1. zasadnutie 21. 12. 2001 formát ZIP (7,8 kB) formát PDF (27,5 kB)
2. zasadnutie 06. 02. 2002 formát ZIP (8,7 kB) formát PDF (36,2 kB)
3. zasadnutie 27. 03. 2002 formát ZIP (8,6 kB) formát PDF (44,3 kB)
4. zasadnutie 29. 05. 2002 formát ZIP (6,3 kB) formát PDF (31,1 kB)
5. zasadnutie 21. 08. 2002 formát ZIP (7,6 kB) formát PDF (33,4 kB)
6. zasadnutie 30. 10. 2002 WORD formát PDF (50,1 kB)
7. zasadnutie 18. 12. 2002 formát ZIP (11 kB) formát PDF (43,8 kB)
8. zasadnutie 26. 02. 2003 formát ZIP (11,4 kB) formát PDF (39,6 kB)
9. zasadnutie 30. 04. 2003 formát ZIP (19,6 kB) formát PDF (56,7 kB)
10. zasadnutie 25. 06. 2003 formát ZIP (19,6 kB) formát PDF (60,9 kB)
pokračovanie 10. zasadnutia 27. 08. 2003 WORD formát PDF (51,5 kB)
11. zasadnutie 27. 08. 2003 formát ZIP (21,9 kB) formát PDF (50,2 kB)
12. zasadnutie 29. 10. 2003 formát ZIP (24,4 kB) formát PDF (55,5 kB)
13. zasadnutie 17. 12. 2003 formát ZIP (24 kB) formát PDF (50,8 kB)
14. zasadnutie 25. 02. 2004 formát ZIP (23 kB) formát PDF (74,8 kB)
15. zasadnutie 20. 04. 2004 formát ZIP (16,4 kB) formát PDF (50,3 kB)
16. zasadnutie 23. 06. 2004 formát ZIP (25,1 kB) formát PDF (74,2 kB)
17. zasadnutie 25. 08. 2004 formát ZIP (11,4 kB) formát PDF (43,9 kB)
18. zasadnutie 27. 10. 2004                formát PDF (43,9 kB)
19. zasadnutie 15. 12. 2004                formát PDF (43,9 kB)
20. zasadnutie 23. 02 2005                 formát PDF (308,5 kB)
21. zasadnutie 27. 04. 2005                 formát PDF (308,5 kB)
22. zasadnutie 29. 06. 2005                 formát PDF (308,5 kB)
23. zasadnutie 07. 09. 2005                 formát PDF (308,5 kB)
24. zasadnutie 26.10. 2005                formát PDF (308,5 kB)
25. zasadnutie 09.11. 2005                formát PDF (308,5 kB)
Zápisnice
1. zasadnutie 21. 12. 2001 formát ZIP (16,4 kB) formát PDF (50,7 kB)
2. zasadnutie 06. 02. 2002 formát ZIP (18 kB) formát PDF (73,7 kB)
3. zasadnutie 27. 03. 2002 formát ZIP (11,2 kB) formát PDF (47,8 kB)
4. zasadnutie 29. 05. 2002 formát ZIP (11,7 kB) formát PDF (50,1 kB)
5. zasadnutie 21. 08. 2002 formát ZIP (15,9 kB) formát PDF (62,3 kB)
6. zasadnutie 30. 10. 2002 formát ZIP (34,5 kB) formát PDF (115 kB)
7. zasadnutie 18. 12. 2002 formát ZIP (33,9 kB) formát PDF (125 kB)
8. zasadnutie 26. 02. 2003 formát ZIP (33,1 kB) formát PDF (118,8 kB)
9. zasadnutie 30. 04. 2003 formát ZIP (49,6 kB) formát PDF (168,7 kB)
10. zasadnutie 25. 06. 2003 formát ZIP (56 kB) formát PDF (191,5 kB)
pokračovanie 10. zasadnutia 27. 08. 2003 formát ZIP (34 kB) formát PDF (96,8 kB)
11. zasadnutie 27. 08. 2003 formát ZIP (34,9 kB) formát PDF (104,9 kB)
12. zasadnutie 29. 10. 2003 formát ZIP (47,7 kB) formát PDF (151,9 kB)
13. zasadnutie 17. 12. 2003 formát ZIP (44,4 kB) formát PDF (130,8 kB)
14. zasadnutie 25. 02. 2004 formát ZIP (46,1 kB) formát PDF (164,4 kB)
15. zasadnutie 20. 04. 2004 formát ZIP (41,7 kB) formát PDF (142,9 kB)
16. zasadnutie 23. 06. 2004 formát ZIP (91,1 kB) formát PDF (308,5 kB)
 17. zasadnutie 25. 08. 2004               formát PDF (308,5 kB)
 18. zasadnutie 27. 10. 2004               formát PDF (308,5 kB)
 19. zasadnutie 15. 12. 2004               formát PDF (308,5 kB)
20. zasadnutie 23. 2. 2005               formát PDF (308,5 kB)
21. zasadnutie 27.4. 2005               formát PDF (308,5 kB)
22. zasadnutie 29.6. 2005               formát PDF (308,5 kB)
pokračovanie 22. zasadnutia - 07.09. 2005               formát PDF (308,5 kB)
23. zasadnutie 07.09. 2005               formát PDF (308,5 kB)
pokračovanie 23. zasadnutia - 26.10. 2005               formát PDF (308,5 kB)
24. zasadnutie 26.10. 2005               formát PDF (308,5 kB)
25. zasadnutie 09.11. 2005               formát PDF (308,5 kB)

Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.02.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky